• 2543เข้าชม
  • 5ตอบกลับ

สุภาษิต คำพังเพย [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์S2space
 
โพสต์
25221
เรทติ้ง
33136
จริงใจ
25326
น่าเชื่อถือ
29797
จิตพิสัย
12611
ตี งู ใ ห้ ก า กิ น
หมายถึงการปล่อยให้คนอื่นได้รับผลประโยชน์
จากสิ่งที่เราได้ริเริ่มมาตั้งแต่ต้น
โดยที่ตัวเราเองไม่ได้ประโยชน์อันใดเลย
คำพังเพยนี้พบในสุภาษิตพระร่วง
"อย่ามักง่ายไม่ดี   อย่าตีงูให้กากิน"
มีความหมายถึง ไม่เอาการเอางาน คือ
เริ่มโครงการหนึ่ง แล้วปล่อยให้คนอื่นได้ประโยชน์จากโครงการนั้น

รับถ่ายภาพโปรไฟล์สำหรับส่งแคสงานบันเทิง
โทร. 091-8760078 , Line id : racing.shop
ออฟไลน์S2space
โพสต์
25221
เรทติ้ง
33136
จริงใจ
25326
น่าเชื่อถือ
29797
จิตพิสัย
12611
รับถ่ายภาพโปรไฟล์สำหรับส่งแคสงานบันเทิง
โทร. 091-8760078 , Line id : racing.shop
ออฟไลน์S2space
โพสต์
25221
เรทติ้ง
33136
จริงใจ
25326
น่าเชื่อถือ
29797
จิตพิสัย
12611

ม ะ ก อ ก ส า ม ต ะ ก ร ้า ป า ไ ม ่ ถ ูก
การที่พูดเก่ง พูดกลับกลอกได้รอบตัว
หรือพูดจนจับคำไม่ทัน
ทำให้ไม่น่าเชื่อถือ และไว้ใจ
เปรียบเหมือนคนหลบหลีกได้คล่อง
ถึงจะเอามะกอกใส่เต็มตะกร้า 3-4 ตะกร้ามาขว้างปา
ก็ย่อมไม่มีวันปาถูกตัวได้
มักใช้เปรียบเปรยคนปลิ้นปล้อน   ตลบตะแลง  โกหกเก่ง

รับถ่ายภาพโปรไฟล์สำหรับส่งแคสงานบันเทิง
โทร. 091-8760078 , Line id : racing.shop
ออฟไลน์S2space
โพสต์
25221
เรทติ้ง
33136
จริงใจ
25326
น่าเชื่อถือ
29797
จิตพิสัย
12611

ไ ม่ เ ห็ น แ ก ง อ ย่ า เ พิ่ ง เ ท น้ ำ พ ริ ก
หมายถึงการด่วนทำอะไรลงไปล่วงหน้า
โดยที่ยังไม่รู้ว่ากาลข้างหน้า
จะมีความหวังที่แน่นอนหรือไม่
บ้างก็ว่าเป็นการคาดคะเนล่วงหน้า
แล้วก็ด่วนดำเนินการไปทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาอันสมควร
เป็นการเตือนสติไม่ให้คนเรา หวังในสิ่งที่ยังมองไม่เห็น
อาจทำให้เสียประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งล่องได้

รับถ่ายภาพโปรไฟล์สำหรับส่งแคสงานบันเทิง
โทร. 091-8760078 , Line id : racing.shop
ออฟไลน์S2space
โพสต์
25221
เรทติ้ง
33136
จริงใจ
25326
น่าเชื่อถือ
29797
จิตพิสัย
12611
เ ข็ น ค ร ก ขึ้ น ภู เ ข า
หมายถึงการเรื่องที่กำลังจะทำให้บรรลุผล
นั้นลำบากยากเย็นเหลือเกิน
มิใช่สิ่งที่จะทำได้อย่างสะดวก หรือง่ายดาย 
คำพังเพยนี้มักพูดว่า "เข็นครก" เสียส่วนใหญ่
แท้จริงครกนั้นต้องทำกริยากลิ้งขึ้นไปจึงจะถูกต้อง
การกลิ้งครกขึ้นภูเขาต้องให้พละกำลังที่แข็งแรง
มีจิตใจที่บากบั่นต่อสู้   จึงจะสามารถขึ้นไปถึงยอดเขาได้
(ขอบคุณหนังสือ เกิดกลางกรุง ชุดคำพังเพยไทย โดยเฉลิมศักดิ์ รามโกมุท : รูป, ติกาหลัง : เรื่อง)

รับถ่ายภาพโปรไฟล์สำหรับส่งแคสงานบันเทิง
โทร. 091-8760078 , Line id : racing.shop
ออฟไลน์S2space
โพสต์
25221
เรทติ้ง
33136
จริงใจ
25326
น่าเชื่อถือ
29797
จิตพิสัย
12611
ถ่มน้ำลายรดฟ้า
หมายถึงการคิดร้าย หรือดูหมิ่นบุคคลที่สูงกว่า หรือเป็นที่เคารพของคนทั่วไป มักจะเกิดภัยหรือผลร้ายแก่ตนเองเสมอ   การถ่มน้ำลายขึ้นไปในที่สูงเช่นฟ้า
น้ำลายนั้นก็ย่อมจะย้อนตกลงมาถูกหน้าตา ของผู้ถ่มเลอะเทอะ อย่างไม่ต้องสงสัย

รับถ่ายภาพโปรไฟล์สำหรับส่งแคสงานบันเทิง
โทร. 091-8760078 , Line id : racing.shop
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด200 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป